Plaggene som supplerer antrekkene, eller som også kan stå for seg selv. Caps minimum 300 stk. Lue mini- mum 100 stk. Sokk minimum 5 par.

Varianter